Školení neinvazivní laserové terapie

s následným udělením diplomu o absolvování

buď to

Společností pro využití laseru v medicíně ČLSJEP

nebo

European Medical Laser Association.

Kurzy se odehrávají formou klinického dne. Termín konání zcela operativně po domluvě na telefonu 284 862 162.